ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU

Prostřednictvím tohoto dokumentu se Technická komise Mezinárodní asociace zvukových a audiovizuálních archivů snaží informovat o tom jak přistupovat k aktuálně před námi stojící výzvě uchovávání audiovizuálního dědictví tím, že poskytuje následující obecné zásady a strategie pro jeho uchovávání. Tyto rady identifikují úkoly, stojící před námi - archivy, podstatu předmětů, za které jsme zodpovědní, potenciální úskalí a problémové oblasti jejich uchovávání a vede čtenáře, aby se soustředil na to, co je v jejich obsahu nejdůležitější - prodloužit jejich přežití do blíže nespecifikované budoucnosti.

Naším záměrem je informovat jak ty, kteří nesou finanční odpovědnost, tak i ty, kteří se více zabývají technickými aspekty uchovávání, a doufáme, že IASA-TC 03 umožní oběma skupinám objevit vhodná řešení, která zahrnují tyto perspektivy. Specifické metody a technické detaily uchovávání zvukových nosičů jsou komplexně pojednány v publikaci IASA-TC 04: Pokyny pro výrobu a uchovávání digitálních zvukových nosičů. Pro uchování video nosičů se chystá publikace IASA-TC 06: Pokyny pro uchování videozáznamů, která bude sloužit ke stejnému účelu.

Budoucnost uchovávání digitálního materiálů v dlouhodobém horizontu povede jednou z cest mezi volbami, které nyní děláme, a volbami, které budeme muset v budoucnu učinit. Musíme nyní jednat rozhodně, i když víme, že technický vývoj se nemusí nutně shodovat s těmito rozhodnutími. Ačkoli žádná volba není konečná, rozhodnutí na základě kvalitních informovací pomůže nasměrovat proces k novým výzvám.

Mezi hlavní změny v aktuální revizi dokumentu patří rozšíření rozsahu tak, aby zahrnoval obsah s pohyblivým obrazem a větší poznání v současnosti převládajícího digitálního materiálu na bázi souborů spolu s jeho ekvivalentem uloženém na nosičích. Přestože existují některé významné změny v jazyce používaném v této verzi dokumentu, principy, z nichž dokument vychází, zůstávají v podstatě nezměněny.