0. ETICKÉ ZÁSADY

Tento dokument není etickým kodexem pro všechny aspekty zvukové a audiovizuální archivace. Obecné etické zásady pro zvukové a audiovizuální archivy (dále společně nazývané audiovizuální, pokud není uvedeno jinak) jsou obsaženy v samostatné publikaci IASA 06 Etické zásady pro zvukové a audiovizuální archivy.

Hlavní zásady tohoto dokumentu lze shrnout následujícím textem:

Uchování nám umožňuje šířit našim nástupcům co nejvíce informací obsažených v našem vlastnictví, protože je možné je archivovat v našem profesionálním pracovním prostředí. Je odpovědností archivu posoudit potřeby svých současných uživatelů a předvídat v co největší možné míře potřeby budoucích uživatelů a současně vyvažovat tyto potřeby s ohledem na stav archivu a jeho obsah.