15. PRIORITIZACE

k dlouhodobéu uchování převeden do digitálních úložišť na bázi souborů. Vzhledem k tomu, že proces převodu je časově náročný a nákladný, měl by se řídit strategií založenou na individuální situaci sbírky a konkrétních pravidlech archivu. Obecně by měly být upřednostněny ty dokumenty, které jsou nejvíce ohroženy ať už degradací nebo technickým zastaráváním (viz kapitoly 3 a 4).

Nosiče, které mohou degradovat vlivem vlastní nestability, věku nebo nesprávné manipulace, mohou zahrnovat:

  • voskové nebo celuloidové fonografické válečky
  • nitrátové filmy
  • okamžitě přehrávatelné audio desky všech typů, především “šelakové” desky
  • acetátové pásky
  • acetátové filmy vykazující známky blednutí barev, pokud nejsou skladovány zmrazené
  • ½” EIAJ video pásky
  • U-matic pásky
  • zapisovatelná optická média (CD-R, DVD-R atd.)

Stanovení priorit musí být vnímáno v rámci širšího obrazu technologického zastarávání. Mnoho běžných formátů na bázi nosičů, i když zastarávají, přetrvá déle než naše schopnost přehrát je. To platí zejména pro většinu formátů na bázi magnetické pásky (viz kapitola 4). Pro mnoho, možná většinu archivů, zastaralost bude představovat bezprostřednější hrozbu pro sbírky než degradace.

Pokud archiv zamýšlí digitalizovat svoji audiovizuální sbírku vlastními silami, je důrazně doporučeno zkontrolovat množství a kvalitu svého vybavení v závislosti na velikosti své sbírky a okamžitě podniknout kroky k zajištění dostatečného množství moderního vybavení a podpůrné infrastruktury umožňující optimální přehrávání všech jejich materiálů (viz kapitola 7).

Poznámka:

S jednou výjimkou výše uvedený seznam nosičů neimplikuje pořadí priority. Určení priorit v rámci každé sbírky musí být založeno na posouzení a bude záviset na jednotlivých stupních zastarávání nosičů, dostupnosti vhodného přehrávacího zařízení a v menší míře i na existenci duplikátů kopií daného materiálu.

Výjimka spočívá v tom, že je třeba upřednostnit desky „šelakové“ nebo "vinylové". I když jsou tyto desky přehrávatelné, hrozí vážné nebezpečí náhlého prasknutí nebo popraskání bez varování. To je způsobeno stálým vzrůstajícím napětím mezi vrstvou šelaku a nosnou základovou deskou. Toto napětí je tvořeno smrštováním šelakové vrstvy. Šelakové desky by proto měly dostat v kopírovacím plánu nejvyšší prioritou.

Zaostávání formátu je také spojeno s mizejícím trhem pro testovací (kalibrační) zařízení včetně zkušebních pásek, desek a kazet, stejně jako i pomocných doplňků, jako jsou prázdné cívky, kazetové krabičky, spojovací a vodící pásky apod. Testovací materiál je stále dodáván několika málo prodejci pro některé zvukové a filmové formáty.