16. SPOLUPRÁCE

Výměna informací mezi archivy provádějící konzervační práce je etickou povinností. Vnitrostátní a mezinárodní spolupráce je v tomto ohledu nezbytná, zejména při šíření informací směrem k menším nebo méně specializovaným sbírkám, pro které není realizace všech nezbytných etap digitálního uchovávání z důvodu nedostatečných zdrojů proveditelná.

Poznámka:

Větší část světového dědictví audiovizuálních dokumentů, která odráží jazykovou a kulturní rozmanitost lidstva, je uchovávána poměrně malými institucemi, vědci a jinými soukromými osobami. Spolupráce a výměna informací lépe připraví tyto menší sbírky, aby plánovaly a prioritizovaly svoji práci, zejména pokud jde o výzvy spojené s uchováváním a opatřeními prováděnými většími archivy. V některých případech mohou být větší archivy schopny provádět určité konzervační činnosti pro menší instituce a hostit menší audiovizuální sbírky na bázi souborů, dokud nebude jejich digitální uchovávání šířeji dostupné.