17. UDRŽOVÁNÍ VĚDOMOSTNÍ ZÁKLADNY ARCHIVŮ

Audiovizuální archiv je silně závislý na údržbě celého systému nezbytného pro uchování dokumentů v jeho péči a poskytování přístupu k jejich obsahu. Klíčovou roli v tomto systému hrají vedle specializovaného vybavení a zázemí i odborné znalosti a zkušenosti jeho týmu. Je tedy zásadním požadavkem, aby archiv soustavně pracoval na vybavení svého týmu potřebnými dovednosti a znalostmi a udržoval je na vysoké úrovni. Rozvoj a předávání odborných znalostí dalším generacím představuje konkrétní výzvu, která vyžaduje pečlivé plánování a zdroje.

Archiv musí proto udržovat sebe a své zaměstnance obeznámené s nejnovějšími vědeckými a technickými informacemi z oblasti audiovizuální archivace. To zahrnuje informace týkající se získávání primárních i sekundárních informací z nosičů a zlepšování postupů uchovávání a restaurování.