4. ZASTARALOST FORMÁTŮ

Žádný formát, ať už na bázi nosiče nebo souboru, nebude přehrávatelný navždy a pro některé je konec v dohledu. Od devadesátých let 20. století došlo k jasnému posunu od formátů na bázi nosičů, které ukládají obsah způsobem specifickým pro konkrétní fyzické médium, směrem k formátům na bázi souborů, které ukládají obsah ve formě dat v počítačovém prostředí. Toto trhem řízené zastarávání formátů nás nutí uvědomit si, že prostor příležitostí pro digitální uchování obsahu uloženého na nosičích je konečný. Po překročení určitého bodu zůstane uchování zastaralých přehrávacích systémů nedostupné a tím i náš přístup k obsahu uloženému na některých médiích vymizí.

Skutečný čas, ve kterém lze digitálně přeformátovat obsah uložený na nosičích, může být poněkud prodloužen, a to prostřednictvím pečlivého skladování zařízení, náhradních dílů, servisních příruček a dalších doplňků, jejichž výroba je nebo bude brzy ukončena, a pečlivým prováděním údržby a udržování jejich provozuschopnosti. Také se bude lišit podle formátu, ale nakonec skončí. Od roku 2016 je mezi světovou komunitou archivářů audiovizuálních materiálů obecně uznáváno, že máme k dispozici deset až patnáct let, během kterých je možné digitálně uchovat veškerý audiovizuální obsah na magnetických nosičích. Nicméně u některých formátů založených na magnetickém principu, jako je MII video, je skutečné extrahování obsahu prakticky nemožné. Proto přibližně kolem roku 2030 může být digitalizace i těch nejběžnějších magnetických médií mimo možnosti většiny archivů.

U jiných formátů může být časový interval delší nebo kratší. U obsahu ve formě souborů může zastaralost formátu fyzického nosiče, operačního systému, určitých formátů kódování nebo metasouborových formátů ohrozit buď samotné bity, nebo schopnost smysluplně bity interpretovat. Skutečnost, že tyto problémy jsou společné všem moderním průmyslovým odvětvím, usnadňuje jejich zvládání lépe než u odkazu individuálních starších audiovizuálních formátů produkovanými specializovanými spotřebitelskými trhy.