6. VÝBĚR NEJLEPŠÍHO ZÁZNAMU A PŘÍPRAVA NOSIČE

Archiv může vlastnit více kopií určitého obsahu, včetně komerčních zvukových nahrávek nebo kinematogafických filmů. Pokud se jedná o více než jednu kopii, měla být vybrána ta nejkvalitnější před přeformátováním jejího obsahu. V případě zvukových nebo obrazových záznamů magneticky zaznamenaných nebo ve formě souborů, archiv nebo výrobní firma může mít v držení více verzí pro různé účely, např. hlavní verzi a kopii vytvořenou pro určitou formu distribuce. Také v tomto případě je třeba zvolit nejvhodnější kopii před přeformátováním. Navíc je nezbytná opatrnost a vhodné postupy čištění a obnovy pro získání optimálního signálu pro reprodukci.

Poznámka:

U hromadně vyráběných nosičů - konkrétně mechanických a optických nosičů - se kvalita při přehrávání různých kopií může značně lišit v důsledku způsobu, jakým s nimi bylo dříve zacházeno a jak byly uloženy. Mohlo by proto být výhodné rozšířit vyhledávání nejlepších kopií na jiné sbírky v celostátním nebo dokonce mezinárodním měřítku (viz kapitola 16).

I nereplikované nahrávky mohou být často k dispozici ve dvou nebo více verzích. Například záznam uložený na původním nosiči (páska, kazeta, film atd.) Může být také zkopírován do archivního master file souboru. I když tento archivní master file soubor (nebo jeho další kopie obecně) může být často v lepší fyzické kondici, může mít nižší kvalitu signálu kvůli zastaralejší technologii přenosu a nevyhnutelné degradaci signálu způsobené procesem analogového kopírování. V důsledku toho musí být porovnána kvalita signálu různých dostupných kopií.

Vhodné postupy čištění a restaurování mohou výrazně zlepšit uchování signálu. Je však třeba věnovat maximální pozornost tomu, aby byly vyváženy veškeré potenciální přínosy vůči riziku dalšího zhoršování, způsobené tím, že těmto postupům jsou vystaveny nestabilní nebo degradující nosiče. Osvědčeným postupem je minimalizovat manipulaci s nosiči za všech okolností.

Některé nosiče mohou být natolik degradovány, že i pokus o jejich přehrání by mohl ohrozit jejich obsah. V takových případech je třeba provést pečlivé a informované vyhodnocení potřeb pro rozhodnutí mezi pravděpodobností poškození prostřednictvím okamžitého přehrání nebo odložením přehrání, dokud nebude dostupná méně riziková přehrávací technologie.